Dân Tộc Tự Quyết - Dân Quyền Tự Do -
Dân Sinh Hạnh Phúc
KHMERLAND
MẠNG LIÊN KẾT:

RADIO:
World Khmer Radio
VOKK Radio
RFA Khmer
VOA Khmer
RFI Radio France
SBK Radio 105 FM

KHMER NEWS WEBSITES
Khmer Kampuchea-Krom Federation
Prey Nokor News
KI-Media
Mọi thông tin xin liên
lạc email dưới đây: info@Khmerland.org
CSVN cấm Khmer-Krom xử dụng dĩa vệ tinh truyền hình

Ngày 26-01-2010

Theo nguồn tin trong nước cho biết: Vào ngày 26-01-2010, đại diện sở thông tin tỉnh Trà Vinh cùng một số quan chức khác đã đến chùa Po Serây thuộc xã Hòa Tân, ra lịnh cho Đại Đức Thạch On và bà Thạch Thị Hiền phải tháo gở dĩa vệ tinh truyền hình của họ xuống. Cán bộ sở thông tin bảo rằng xử dụng dĩa vệ tin truyền hình là sai phạm luật pháp VN, nhà sư trả lời là dùng để bắt đài truyền hình Campuchea. Tuy nhiên, sau đó họ lấy ra một bản văn tuyên độc, nói rằng đây là quyết định của Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng, và bắt buộc Đại Đức Thạch On và bà Thạch Thị Hiền phải ký tên chấp nhận. Cùng ký trong tờ cam kết là Ông Huỳnh Hậu Nghĩa đai diện cho sở thông tin.

Lời bàn của Sêna Basak:
            Với hành động nầy, nhà cầm quyền CSVN không thể chối cải là đã không kỳ thị dân tộc Khmer-Krom, đồng thời vi phạm trắng trợn về quyền được thông tin mà luật pháp VN cũng như quốc tế đều công nhân. Việc cấm cản sư sãi và đồng bào Khmer-Krom không được xử dụng dĩa truyền hình ̣(TV) nhấm vào những mục đích sau đây :
     1/ Không muốn Khmer-Krom nhận được những nguồn tin nào khác, ngoài trừ những tin tức mang tính cách tuyên truyền một chìều của chế độ CSVN.
      2/ Hạn chế sự tiếp cận văn hóa Kampuchea, vì đó là văn hóa gốc của Khmer-Krom mà CSVN đang tìm cách hủy diệt, hoặc làm cho biến thể để Khmer-Krom thành một dân tộc nhu nhược, lai căn và mất gốc.


Bộ Ngoại Giao và Bộ Thông Tin Kampuchea nên điều tra và can thiệp.

Ðầu năm nay, Ông Sơn Song Sơn Ủy viên trung ương Ðãng CSVN:
Theo nguồn tin từ Thủ đô Phnom Penh, Kampuchea cho biết: Ông Sơn Song Sơn ủy viên trung ương dãng CSVN,và là phó ban chỉ Đạo khu Tây Nam Bộ, đã có một cuộc họp lén lúc tại chùa Angtaminh, thủ dô Phnom-Penh, trong buổi hội họp nầy, Ông Sơn Song Sơn lớn tiếng khoe rằng, Việt Nam có chánh sách về dân tộc tốt nhất thế giới
       Vậy, xin được hỏi:
                 1/ Các dân tộc bản đị̣a tại VN có quyền được tự trị như Tây Tạ̣ng, Tân Cương ?
                  2/ Số tiền đầu tư vào vùng dân bản đị̣a tại VN là bao nhiêu phần trăm ? Tại sao họ vẫn là những dân tộc
                      nghèo đói và thất học nhất tại VN ?

Ông Huỳnh Ba, một người đấu tranh về ruộng đất:
Theo nguồn tin trong nước cho biết: Ông Huỳnh Ba, một người đấu tranh về ruộng đất đã bị bắt từ khoảng tháng 7, 2009. Theo luật pháp CSVN, thì trong khoảng một thời gian nào đó nếu không đủ chứng cớ thì phải thả đương sự. Cho đến nay, họ không đủ chứng cớ và vẫn tiếp tục tạm giam giữ.

Thượng Tọa Dương Nhơn,  Tăng Nô:
Theo nguồn tin trong nước cho biết: Thượng Tọa Dương Nhơn, Tăng Nô cấm không cho Các Phật tử và đồng bào Khmer Krom đến tham gia lễ Sima ( Khánh thành Chánh điện ) tại Châu Đốc và Trà Vinh.

Ủy Hội Hoa Kỳ về tự do tôn giáo vừa mới gởi lá thư đến Tổng Thống Obama:
Ủy Hội Hoa Kỳ về tự do tôn giáo vừa mới gởi lá thư đến Tổng Thống Obama, và Bà Ngoại Trưởng Hillary để yêu cầu chánh phủ Hoa Kỳ đặc VN vào danh sach CPC (Country of particully concern ). Đồng thời có đính kèm một lá thư của Ông Obama lúc còn là Nghị Sĩ đã gọi đến Bà Ngoại Trưởng Rise. Trong lá thư ấ̀y, Ông Obama có đề cập đến năm vị sư KK đang bị CSVN giam cầm.