Dân Tộc Tự Quyết - Dân Quyền Tự Do -
Dân Sinh Hạnh Phúc
KHMERLAND
MẠNG LIÊN KẾT:

RADIO:
World Khmer Radio
VOKK Radio
RFA Khmer
VOA Khmer
RFI Radio France
SBK Radio 105 FM

KHMER NEWS WEBSITES
Khmer Kampuchea-Krom Federation
Prey Nokor News
KI-Media
Mọi thông tin xin liên
lạc email dưới đây: info@Khmerland.org
Cuộc đấu tranh trường kỳ của Tây Tạng


RFA 01.04.2010

Tây Tạng sẽ tiếp tục đấu tranh cho quyền lợi của mình ngay cả khi đức Đại La Lạt Ma đã qua đời.

Đó là lời tuyên bố của đặc sứ cao cấp Tempa Tsering, đại diện cho các giáo sĩ Phật giáo Tây Tạng ở Ấn Độ, vào ngày hôm nay.

Đặc sứ Tempa Tsering khẳng định, vấn đề Tây Tạng sẽ vẫn còn đó. Ngay cả khi vị lãnh đạo tinh thần của Tây Tạng qua đời thì linh hồn, tinh thần, ý chí của ông vẫn sẽ tiếp tục hướng dẫn người dân Tây Tạng. Những thế hệ trẻ sẽ tiếp tục đấu tranh cho quyền tự do của người Tây Tạng.

Theo truyền thống, việc chọn ra vị Đại La Lạt Ma mới sẽ do trong giới tăng sĩ quyết định. Thế nhưng chính quyền Trung Quốc gần đây cho rằng đây là công việc của họ.

Các chuyên gia Tây Tạng cho rằng chính quyền Bắc Kinh đang chờ sau khi đức Đại La Lạt Ma qua đời, sẽ chỉ định một vị lãnh đạo tinh thần mới cho Tây Tạng.