MẠNG LIÊN KẾT:

RADIO:
World Khmer Radio
VOKK Radio
RFA Khmer
VOA Khmer
RFI Radio France
SBK Radio 105 FM

KHMER NEWS WEBSITES
Khmer Kampuchea-Krom Federation
Prey Nokor News
KI-Media
CÁC VỊ LẢNH ĐẠO TỐI CAO CỦA LIÊN MINH KHMER KAMPUCHEA-KROM
GỌI TẮT LÀ KKF (KHMERS KAMPUCHEA-KROM FEDERATION)
CÁC HOẶT ĐỘNG VÀ CÁC CUỘC HỢP THƯỜNG NIÊN
CỦA BAN LẢNH ĐẠO TỐI CAO LIÊN MINH “KKF”

Các Vị Anh Hùng Sư Sãi Khmer-Krom đã hy sinh
Bấm vào đây để xem hình bằng PDF (Adobe reader)

Mọi thông tin xin liên
lạc email dưới đây: info@Khmerland.org
Dân Tộc Tự Quyết - Dân Quyền Tự Do -
Dân Sinh Hạnh Phúc
KHMERLAND
Dưới đây là hình ảnh của những ngôi chùa ở Kampuchea-Krom
Được kiến trúc lên từ trăm năm năm về trước của Tổ Tiên người Khmer (người bản địa)
Preah-Vihear-
Livre1-Khmer