MẠNG LIÊN KẾT:

RADIO:
World Khmer Radio
VOKK Radio
RFA Khmer
VOA Khmer
RFI Radio France
SBK Radio 105 FM

KHMER NEWS WEBSITES
Khmer Kampuchea-Krom Federation
Prey Nokor News
KI-Media
Mọi thông tin xin liên
lạc email dưới đây: info@Khmerland.org
Dân Tộc Tự Quyết - Dân Quyền Tự Do -
Dân Sinh Hạnh Phúc
KHMERLAND
KHMER-KROM KARAOKE PRODUCTION VOL 1

Nhạc và lời bằng Khmer ngữ:

Bản nhạc số 1

Bản nhạc số 2

Bản nhạc số 3

Bản nhạc số 4

Bản nhạc số 5

Bản nhạc số 6

Bản nhạc số 7

Bản nhạc số 8

Bản nhạc số 9


KHMER-KROM KARAOKE, NHẠC DÂN GIAN

Nhạc và lời bằng Khmer ngữ:

"Mảnh đất quê ta"

"Từ Quê hương đất mẹ"

"Đất nước Kampuchea-Krom thân yêu  của Quê Cha Đất Tổ "Kevin Thach  2008"

"Tôi chưa chấp thuận"

Số phận của người Khmer Kampuchea-Krom

Cambodias 'quên người

Khmer-Krom Cần quyền tự Quyết

Yêu nước Khmer vs xâm lược Việt

BOPHA KAMPUCHEA-KROM / Chhoeun Oudom

Suu Tov KhmerKrom (mysong myvoice)
KHMER-KROM KARAOKE và âm nhạc bằng Khmer ngữ
Bấm trên đây để trở lại Trang đầu...