MẠNG LIÊN KẾT:

RADIO:
World Khmer Radio
VOKK Radio
RFA Khmer
VOA Khmer
RFI Radio France
SBK Radio 105 FM

KHMER NEWS WEBSITES
Khmer Kampuchea-Krom Federation
Prey Nokor News
KI-Media
Mọi thông tin xin liên
lạc email dưới đây: info@Khmerland.org
Dân Tộc Tự Quyết - Dân Quyền Tự Do -
Dân Sinh Hạnh Phúc
KHMERLAND
Khmer-Krom Đại Đoàn Kết đấu tranh cho Nhân-
Quyền

Khmer-Krom Prod 09: Cuộc Liên Hoan ở Tiểu Bang
WA

Khmer-Krom Production # 1 " Khmer-Krom là ai ?

Khmer-Krom Prod # 2 " Khmer-Krom đau thương"

Youn Đăm Tae-Ong " Việt Nam chôn sống Khmer-
Krom và dùng cái chão kê lên 3 cái đầu, nấu nước
trà cho Ông lớn của tụi nó uống."Thật là giả man"

Khmer-Krom Pro 06: Cuộc Liên Hoan ở Bang WA
DƯỚI ĐÂY LÀ NHỮNG DĨA NHẠC KARAOKE VÀ PHIM TÀI LIỆU CỦA KHMER-KROM ĐÃ ĐƯỢC PHÁT HÀNH 
“ Nếu quí vị nào cần xem xin liên lạc với chúng tôi “  info@khmerland.org
Tóm Tắc Lịch Sử Kampuchea-Krom, Trước
kia là: Đế Quốc Khmer "Khmer Empire"

Cambodia: YUON JOL SROK HUY KHMER
" Việt Cộng xâm lăng Kampuchea"

Cambodia: TAE ONG GENOCIDE 1800-1845

̀Lịch Sử Đế Quốc Khmer “Khmer Empire”
Tập I

Lịch Sử Đế Quốc Khmer “Khmer Empire”
Tập II

KHMER-KROM KARAOKE PRODUCTION Nhạc và lời bằng: Khmer ngữ  " Bấm vào đây để xem trang kế tiếp"