Dân Tộc Tự Quyết - Dân Quyền Tự Do -
Dân Sinh Hạnh Phúc
KHMERLAND
MẠNG LIÊN KẾT:

RADIO:
World Khmer Radio
VOKK Radio
RFA Khmer
VOA Khmer
RFI Radio France
SBK Radio 105 FM

KHMER NEWS WEBSITES
Khmer Kampuchea-Krom Federation
Prey Nokor News
KI-Media
Mọi thông tin xin liên
lạc email dưới đây: info@Khmerland.org

Phát Biểu của Ông Tô Kim Thông, Chủ Tịch Đoàn
Liên Minh Khmers Kampuchea-Krom (KKF)
Trong Buổi Họp Tại Thủ Đô Melbourne, Australia,
Ngày 06 /12/2008 Vừa Qua Có Nội Dung Như Sau:


Trân trọng kính bạch hòa thượng, kính thưa quí vị, quí đại biểu, quan khách thân mến ! Tôi tên Tô Kim Thông tông tích khmer kampuchea-krom quốc tịch canada Tôi rất phấn khởi vì được nhận chức vụ chủ tọa của Liên Minh Khmer Kampuchea-Krom là một tổ chức có hình thái quốc tế, và đại diện cho Khmer-Krom cả triệu người đang sinh sống trên lãnh thổ Kampuchea-Krom. Hàng năm cứ đến mùa này, ta thấy trên những đường phố, đô thị lớn lại có sự trang hoàng, có trạng thái rất là tráng lệ Các tổ chức trên khắp toàn cầu, thường xuyên tổ chức buổi lễ ngày Quốc Tế Tuyên Ngôn Toàn Thế Gới Vê Nhân Quyền Hôm nay ta có mặt tại đây là vì quan hỉ va nhắc đến kỉ niệm thứ 60, ngày Liên Hiệp Quốc Tuyên Ngôn Toàn Thế Gới về Nhân Quyền Tôi rất phấn khởi với sự hiện diện của Ông Joshua Cooper trưởng ban Học Viện Nhân Quyền đến từ Tiểu Bang Hawail.

Và xin kính chào quí đại biểu khách quan, đã dành thời gian để đến dự Buổi Họp này Một lần nữa Chúng Tôi rất cảm động với sự hiện diện của đa số quí nhân tài đả dành thời gian quí báo đến dự buổi họp hôm nay , và cũng là người có công trong việc bảo vể qền của dân bản sứ, bảo vệ các dân tộc không có đại diện trong Liên Hiệp Quốc. 
Ngoài ra chúng ta còn có sự hiện diện của những người bị hành hung và những công chứng trong vụ áp bức Nhân Quyền cũng có măt . Tôi cũng xin ghi nhận sử có mặt của các vị Hòa Thượng, các anh em đông bào Khmer Krom chung ta đến từ các tổ chức Khmer Krom dự Buổi họp này.

(xin đoán đọc tiếp phần 2)
Nhan: Khmer