MẠNG LIÊN KẾT:

RADIO:
World Khmer Radio
VOKK Radio
RFA Khmer
VOA Khmer
RFI Radio France
SBK Radio 105 FM

KHMER NEWS WEBSITES
Khmer Kampuchea-Krom Federation
Prey Nokor News
KI-Media
Mọi thông tin xin liên
lạc email dưới đây: info@Khmerland.org
Dân Tộc Tự Quyết - Dân Quyền Tự Do -
Dân Sinh Hạnh Phúc
KHMERLAND
Sự Tích Phật Thích Ca:

Tập 1: Bấm trên đây để xem Video

Tập 2: Bấm trên đây để xem Video

Tập 3: Bấm trên đây để xem Video

Tập 4: Bấm trên đây để xem Video

Tập 5: Bấm trên đây để xem Video
Còn Tiếp, xin quí vị đón xem