MẠNG LIÊN KẾT:

RADIO:
World Khmer Radio
VOKK Radio
RFA Khmer
VOA Khmer
RFI Radio France
SBK Radio 105 FM

KHMER NEWS WEBSITES
Khmer Kampuchea-Krom Federation
Prey Nokor News
KI-Media
Phật Giáo Theravada trong đồng bào Khmer Nam BộBấm vào đây để đọc bằng PDF (Adobe reader) Phần I

Phật Giáo Theravada trong đồng bào Khmer Nam Bộ
Bấm vào đây để đọc bằng PDF (Adobe reader) Phần II
Phật Giáo Theravada trong đồng bào Khmer Nam BộBấm vào đây để đọc bằng PDF (Adobe reader) Phần III
Tự do Tôn Giáo
Tự do Tín Ngưỡng
Chùa và Sư sãi trong
quan niệm của người
Khmer Nam Bộ
Lịch Sử Phật Giáo
Chùa Khmer là nơi tôn nghiêm đồng thời là nơi dạy chữ Pali và giáo lý của đạo Phật cho thanh thiếu niên Khmer tu học, để trở thành những người “tốt đời đẹp đạo”,

Sự Tích Phật Thích Ca


Âm nhạc, Thiền
Kinh Phật

Bài hát Lòng Từ Bi của Phật

Đi hành hương tới những chỗ (của) Phật Thích ca 34
Sự Tích Phật Thích Ca,
Bấm trên đây để xem Video
Sự Tích Phật
Thích Ca
Dân Tộc Tự Quyết - Dân Quyền Tự Do -
Dân Sinh Hạnh Phúc
KHMERLAND