MẠNG LIÊN KẾT:

RADIO:
World Khmer Radio
VOKK Radio
RFA Khmer
VOA Khmer
RFI Radio France
SBK Radio 105 FM

KHMER NEWS WEBSITES
Khmer Kampuchea-Krom Federation
Prey Nokor News
KI-Media
Mọi thông tin xin liên
lạc email dưới đây: info@Khmerland.org
Dân Tộc Tự Quyết - Dân Quyền Tự Do -
Dân Sinh Hạnh Phúc
KHMERLAND
THƯ: UNPO GỞI NGÀI NGUYỄN TẤN DŨNG
THỦ TƯỚNG NƯỚC CHXHCNVN

Hà Lan, ngày 20 tháng  12 năm 2006 tổ chức Quốc gia và dân tộc không có đại diện trong Liên Hiệp Quốc (UNPO) đã vô cùng lo ngại về việc đàn áp của nhà nước Việt nam trên các vị sư sãi và người Khmer Krom bản địa và đây cũng là tầm quan trọng mà tổ chữc UNPO cầu xin và kêu gọi thủ tướng nước CHXHCNVN cũng như các Đại sứ của các nước đã có trụ sợ tại Việt nam. Tuân theo dòng sự kiện xảy ra gần đây, tổ chức UNPO kết tội nhà nước Việt nam đã và đang cưỡng ép, áp bức bộc lột quyền tự do cơ bản của người dân bản địa Khmer Krom đang sống tại Đồng bằng song cửu long. Như vậy, tổ chức UNPO mong nhà nước Việt nam nên chấm dứt tất cả mọi hành động đàn áp và hành đến các vị sư sãi cũng như những người dân  Khmer Krom.

Tổ chức UNPO thường xuyên nhận được bài báo cáo từ tổ chức Liên Minh Khmer Krom (KKF) về vấn đề áp bứt và bốc lột quyền tự do cơ bản từ phía nhà nước Việt nam trên các vị sư sãi và người dân Khmer Krom. Trong đó, gồm có sự bốc lột, sự đàn áp, sự cướng ép và sự nguyên cấm trong mọi hành động tiếp nhận, truyền thông tin. Đặc biệt, tổ chức UNPO rất lo ngại về sự đàn áp của nhà nước Việt nam vào các tỉnh trong vùng Đồng bằng song cửu long, như những các tỉnh thành: tỉnh Trà Vinh, tỉnh Sóc Trăng và tỉnh An Giang. Các tỉnh được nêu trên, đều bị nhà nước Việt nam nghiêm cấm tuyệt đối với việc giảng dạy và tiếp nhân tài liệu bằng chữ Khmer, và trong đó cũng có cấm nghe ca nhạc Khmer, tuyên truyền và coi bài báo của tổ chức KKF và hơn nữa nhà nước Việt nam luộn nghiêm cấm nhập các tài liệu có liên quan đến vấn đề nhân quyền và những tin tức liên quan đến tổ chức KKF đại diện cho người Khmer Krom bản địa hàng triệu người trong nước.

Sự việc xảy ra trong tỉnh An Giang, vào lúc 6 giờ sáng ngày 21 tháng 11 năm 2006 công an xã An cư, huyện Tịnh Biên đến bắt gia đình ông Chau Sách tên thường gọi là Chau Kim Sót. Ông Chau Sách , 45 tuổi bị công an bắt và người vợ tên Neáng En, chính vì nguyên cả gia đình ông  có xem VCD các hoạt động của KKF hợp trong Liên hiệp quốc. Sau khi bắt giam gia đình ông, nhà nước Việt nam đàn áp một cách dã man, cưỡng ép cho họ khai ra những người có liên quan. Ngoài ra, cũng xảy ra trong ngày đó tại tỉnh Sóc Trăng có một vị sư tên Kim Si Som na, bị công an tỉnh mời làm vì lí do ông sư nói trên có liên hệ với tổ chức KKF. Đây là những hành động đàn áp và cướng ép về quyền tự do nhân loại lẫn cả tôn giáo.

Ở tỉnh Trà Vinh, ngày 5 tháng 12 năm 2006 có rất nhiều vị sư sãi ở chùa Kompong live, tỉnh Trà Vinh bị công an tỉnh tên Ngọc Giào và công an huyện tiểu cần tên Tứ Long, Bé Hải đến hãm hại trù trì chùa và đuổi các vị sư ấy ra khỏi chùa vì lí do có xem và tuyên truyền CD, VCD và bài báo của KKF. Trong các anh công tước đoạt rất nhiều băng nhạc CD, VCD và bài báo của KKF.  Các vị sư bị công an hãm hại và buộc đuổi ra khỏi chùa cuối cùng bị giam trong nhà chùa không cho phép ra ngoài và cũng không cho lien lạc với bất cứ ai. Trong đó gồm có các vị sư Sóc Chanh Tha, sư Hiệp, và ông sư Thia.

Ở tỉnh Sóc Trăng, ngày 11 tháng 12 năm 2006 công an tỉnh đến bắt một chàng sinh viên tên Đinh Sa Thi, sau đó giam chàng sinh viên suốt cả ngày trong đó cũng có sự đàn áp. Đây là sự áp bức bốc lột nhân quyền mốt cách dã man, chỉ vì anh chàng sinh viên này xem các thông tin trên mạng internet như những các sinh viên Việt nam khác. Song đó, có bài báo cáo rằng khi giam anh chàng sinh viên các anh công an chẳng cho  cơm nước họ, rồi còn đánh đập họ đến nổi có rất nhiều vết thương. Cũng xảy ra trong ngày, tại Châu Thành tỉnh Trà Vinh huyện có hai tên công an tỉnh là Nguyễn Văn Chính, và Quý Văn Trịnh. Hai tên này đến chủa SoBua, sau đó buộc trù trì chùa tên Thạch Sok kêu gọi ba vị ông sư đến gặp chúng họ dường như ba vị sư ấy có vi phạm pháp từ khi nào. Trong khi các vị sư chỉ giữ tài liệu lịch sử Khmer Krom và đã từng lien hệ với tổ chức KKF. Ba vị sư nói trên gồm có thứ nhất vị sư tên Chau Sok Sên, sinh năm 1981, quê quán ở tỉnh An Giang hiện đang học tập tại chùa trên. Thứ hai vị sư tên Thạch Phay và thứ ba vị sư tên Thạch Phone, hai ông cùng sinh năm 1984 quê quán ở tỉnh Trà Vinh.

Ngày 16 tháng 12 năm 2006 cũng tại tỉnh Trà Vinh, chùa Trốt Lách. Công anh tỉnh được hạ vị sư sãi khác đến làm vì lí do hai vị sư này có quan hệ và giữ tài liệu nhân quyền nhân, trong đó gồm có vị sư Thạch Rithy và sư Thạch Som Roth, cùng sinh năm 1983.

Tổ chức UNPO có sự lo ngại về vấn đề cưỡng ép nhân quyền trong nước Việt nam như vậy. Qua những sự kiện trên, tổ chức UNPO kết tội nhà nước Việt nam về vến đề đàn áp và nghiêm cấm các vị sư sãi cũng người dân Khmer Krom trong khi họ có quan hệ với tổ chức KKF. Tổ chức KKF là một thành viên của tổ chức UNPO và cũng là ban lãnh đạo trong tổ chức UNPO. Hơn nữa tổ chức KKF, có hoạt động theo luật pháp của quốc tế không dùng bảo lực trên con đường tìm quyền tự do và quyền tự quyết của mình. Song, tổ chức KKF nhận được rất nhiều sự ủng hộ và cổ vụ mạnh mẽ trong và ngoài nước đặc biệt là trên lĩnh quốc tế. Vậy nhà nước Việt nam không nên cấm họ vì chỉ lí do có lien hệ và có sự ủng hộ tổ chức này.

Như những các diễn biến trên, tổ chức UNPO đề nghị ngài Nguyễn Tấn Dũng thủ tướng nước CHXHCNVN hãy quan tâm vàtìm cách giải quyết các vấn đề bứt suất đối với người dân Khmer Krom :

- Bằng mọi biện pháp, hãy chấm dứt sự đàn áp, hãm hại và hành hạ người dân Khmer Krom cũng như các vị sư sãi.

- Cần phải chấp nhận và cho người Khmer Krom có được quyền cơ bản của mình với mục tiếu góp phần xây dựng và sống trong cảnh an ninh, độc lập. Không nên bốc tột luật nhân quyền của người, kể cả quyền tiếp nhận thông tin và sự ủng hôi mọi hoạt động của KKF.

- Hãy nói không xảy ra vấn đề bốc lột nhân quyền và hành hạ người Khmer Krom một cách dã man. Phải bảo đảm bất cứ mọi hành động thô bạo nào hoặc hãm hại người Khmer Krom, phải trung thực và áp dụng luật pháp của mình kết những đối tượng bất khả xâm phạm người dân Khmer Krom và không nên có sự rủi ro xảy ra đối với người Khmer Krom. Hơn nữa, nhà nước Việt nam phải bảo đảm và nâng cao  tự do nhân quyền trong nước mình, làm thế nào  cho đúng theo tiêu chuẩn quốc tế, cũng như cỡi mở cho họ có quyền ý kiến,quyền lập Hội, nhóm, và đặc biệt là quyền tiếp nhận và truyền thông tin. Trong đó không nên nghiêm cấm họ phổ biến quyền tự do tín ngưỡng, quyền tự do cơ bản và kể cả các bài báo của KKF phát hành hàng tháng.

Đối với các Ngài Đại Sứ của các nước đã có trụ sở của mình trong nước Việt nam, tổ chức UNPO cầu xin:

- Hãy tìm biện pháp ngăn chặn các hoạt đàn áp, cưỡng ép, hãm hại, đe dọa những cơn đau sót đang  phát tán trong nước Việt nam. Hãy nêu lên vấn đề nhân quyền người Khmer Krom khi làm việc với nhà nước Việt nam. Hãy nhắc nhở Việt nam, Việt nam là một thành viên của Liên hiệp quốc bằng mọi cách Việt nam phải tuân theo sự thỏa trong Đại hội quốc tế năm 1948. Trong đó, Việt nam phải tuân theo luật nhân quyền quốc tế mà Việt nam đang phạm ngay điều 19 và điều 20, trong đó có ghi “ mọi người đều có quyền tự do ngôn luận bầy tỏ quan điểm, thu nhận truyền bá thông tin, và có quyền tự do học hành, tham gia hiệp hội một cách hòa bình….”.