MẠNG LIÊN KẾT:

RADIO:
World Khmer Radio
VOKK Radio
RFA Khmer
VOA Khmer
RFI Radio France
SBK Radio 105 FM

KHMER NEWS WEBSITES
Khmer Kampuchea-Krom Federation
Prey Nokor News
KI-Media
Mọi thông tin xin liên
lạc email dưới đây: info@Khmerland.org

Dân Tộc Tự Quyết - Dân Quyền Tự Do -
Dân Sinh Hạnh Phúc
KHMERLAND
THƯ KÊU GỌI SỰ HỖ TRỢ ĐẾN CÁC VỊ
SƯ SÃI VÀ NẠN NHÂN NGƯỜI KHMERKROM

              Thực trạng tại Kampuchea-Krom và Kampuchea, chính quyền cộng sản Việt Nam đang dùng những quyền lực độc tài tăng cường áp bức đến quyền tự do cơ bản của người dân Khmerkrom vô tội.

             Các vị sự Khmerkrom liên tục bị buộc hoàn tục và trong tình trạng bị giam giữ, người dân khmerkrom đang bị đe doạ bằng hình thức chiếm đoạt đất đai. Đây là hành vi lập đi lập lại trong lịch sử cũng như hiện tại qua các thời kỳ nhằm xoá bỏ nền tảng một dân tộc, làm cho người dân khmerkrom dốt, nghèo và bần cùng hoá.

              Cộng sản Việt Nam đã cấu kết với nhóm Tep Vong - Nun Nghet cùng đồng bọn thực hiện những hành vi trái với nguyên lý Phật giáo, thể hiện qua những hành vi bạo lực giết hại sư Iêng Soc Thươl và cưỡng bức hoàn tục, bắt cóc sư Tim Sakhorn.

               Như đã nêu trên, liên minh Khmer Kampuchea-Krom kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ tài chính
đến các vị sư sãi và gia đình các nạn nhân tùy theo năng lực nhằm chia sẽ nỗi thống khổ, cũng như góp
phần bảo vệ nền phật giáo, bảo vệ người Khmerkrom thoát khỏi nạn diệt chủng dưới sự thống trị của cộng sản Việt Nam.
 
 

Thành Kính đến các vị sư và tất cả quý vị.
Thành phố London, Canada,
Ngày 25/12/2009
Ký tên


Thạch Ngọc Thạch
Chủ tịch Liên Minh KKF