MẠNG LIÊN KẾT:

RADIO:
World Khmer Radio
VOKK Radio
RFA Khmer
VOA Khmer
RFI Radio France
SBK Radio 105 FM

KHMER NEWS WEBSITES
Khmer Kampuchea-Krom Federation
Prey Nokor News
KI-Media
Mọi thông tin xin liên
lạc email dưới đây: info@Khmerland.org
Dân Tộc Tự Quyết - Dân Quyền Tự Do -
Dân Sinh Hạnh Phúc
KHMERLAND
Thông cáo báo chí của Ủy ban Nhân quyền Việt Nam
TUYÊN BỐ THÀNH LẬP UỶ BAN NHÂN QUYỀN VIỆT NAM

2006.12.09
Tuyên ngôn Toàn thế giới về Nhân quyền do Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua ngày 10-12-1948 được gọi là bản “ Tuyên ngôn đầu tiên của toàn nhân loại” và là “lý tưởng chung mà tất cả các dân tộc và tất cả các quốc gia phải đạt tới”.

Tuyên ngôn Toàn thế giới về Nhân quyền nêu lên một nguyên tắc được cả cộng đồng thế giới thừa nhận: “Điều cốt yếu của các quyền con người phải được bảo vệ bởi một chế độ pháp quyền để con người không buộc phải nổi dậy chống lại sự tàn bạo và áp bức, như là một phương sách cuối cùng”.

Tuyên ngôn Toàn thế giới về Nhân quyền có giá trị tư tưởng lớn lao và uy tín tinh thần cao đến mức dường như có cả sức mạnh bắt buộc về mặt pháp lý. Trong Điều 1 và 2 của bản Tuyên ngôn như sau:

“Điều 1: Tất cả mọi người sinh ra đều tự do và bình đẳng về phẩm giá và các quyền. Họ được phú cho lý trí và lương tâm và phải đối xử với nhau theo một tinh thần thiện chí.

Điều 2: Mỗi người đều được hưởng tất cả các quyền và tất cả các tự do đã được tuyên bố trong bản Tuyên ngôn này, không hề có sự phân biệt nào, nhất là sự phân biệt về chủng tộc, màu da, giới tính, ngôn ngữ, tôn giáo, chính kiến hay mọi ý kiến khác, nguồn gốc dân tộc hay xã hội, nguồn gốc sinh sinh ra và mọi hoàn cảnh khác.

Hơn nữa, cũng không có sự phân biệt nào dựa vào qui chế chính trị, pháp lý hay quốc tế của nước hay lãnh thổ ấy là độc lập, được bảo trợ, không tự chủ hoặc bị đặt vào một sự hạn chế nào đó về chủ quyền.”

Ngày nay nhân quyền đã trở thành ngôn ngữ chung của tất cả loài người. Việc thừa nhận quyền con người được xem là nền tảng của tự do, hoà bình và công lý trên thế giới. Còn sự không hiểu biết và khinh thường các quyền con người đưa đến những hành vi dã man, làm phẫn nộ lương tâm loài người, và sự xuất hiện một thế giới trong đó mọi người sẽ được tự do ngôn luận và tín ngưỡng, thoát khỏi khủng bố và nghèo khổ, đã được tuyên bố là khát vọng cao nhất của con người.

Quyền con người gắn liền với bản chất con người, điều này trở thành quan niệm chung được cả cộng đồng nhân loại cùng chia sẻ. Các quyền con người là không thể tước bỏ được vì các quyền ấy mang tính chất tự nhiên vốn có của mỗi người, không phải do nhà nước hay bất kỳ ai ban tặng cho.

Tước bỏ quyền con người là tước bỏ phẩm giá con người, đụng chạm đến những gì thiêng liêng nhất, những gì tạo lập nên mỗi con người. Đó cũng là huỷ diệt chính con người. Sự lãng quên hay coi thường quyền con người, là căn nguyên duy nhất dẫn đến những bất hạnh cho cộng đồng và đau khổ cho người dân và tệ hủ bại của các chính phủ.

Việt Nam dưới chế độ cộng sản toàn trị, các quyền con người đã được ghi nhận trong Hiến pháp, chính phủ cộng sản Việt Nam đã ký vào các Công ước quốc tế về quyền con người. Nhưng trên thực tế, các quyền cơ bản của con người chưa được tôn trọng đúng mực và có giá trị thực sự, một số quyền căn bản của con người đã bị hạn chế, thậm chí đã bị tước đoạt.

Nhiều nơi nhân quyền còn bị vi phạm nghiêm trọng, khi các quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị vi phạm thì người dân chỉ biết khiếu nại đến các cơ quan nhà nước mà không được giải quyết thoả đáng, không có một tổ chức bảo vệ nhân quyền nào giúp đỡ cho họ. Tiếng kêu ai oán của người dân có ở khắp nơi trên đất nước Việt Nam.

Tất cả mọi hành vi vi phạm nhân quyền đều phải bị lên án và xét xử, không có sự vi phạm nhân quyền nào có thể biện minh được.

Việc bảo vệ các quyền con người là trách nhiệm chung của cả nhân loại tiến bộ, vì bảo vệ nhân quyền chính là bảo vệ nhân phẩm của con người, bảo vệ con người.

Cơ sở pháp lý của việc thành lập Ủy ban Nhân quyền Việt Nam:
- Tuyên Ngôn toàn thế giới về Nhân quyền; các Công ước quốc tế về Nhân quyền mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập;

- Điều 69 Hiến pháp Việt Nam 1992.
Bởi các lý lẽ trên, hôm nay ngày 10-12-2006, chúng tôi những thành viên ký tên dưới đây, đồng tuyên bố thành lập Uỷ ban Nhân quyền Việt Nam, viết tắt là(UBNQ). Uỷ ban Nhân quyền Việt Nam có tên tiếng Anh là: The Committee for Human Rights in Vietnam (CHRV).

Uỷ ban Nhân quyền Việt Nam được thành lập nhằm bảo vệ những nhân quyền được ghi trên bản Tuyên ngôn Toàn thế giới về Nhân quyền của LHQ cũng như trên các văn bản công pháp quốc tế khác. UBNQ là một tổ chức phi chính phủ, hoạt động độc lập, phi đảng phái và phi lợi nhuận. UBNQ không phải là một tổ chức chính trị.

UBNQ làm việc dựa trên tinh thần công bằng, trọng lẽ phải và sự thật. Nhiệm vụ của Uỷ ban Nhân quyền là bảo vệ, cổ vũ và là thăng tiến nhân quyền, cụ thể là:

- Giáo dục và quảng bá nhân quyền cho mọi từng lớp dân chúng;

- Theo dõi về tình trạng nhân quyền của Việt Nam, gửi báo cáo nhân quyền cho chính phủ Việt Nam, các cơ quan hữu quan của Việt Nam, khuyến cáo về các vụ vi phạm nhân quyền;

- Lên tiếng bênh vực cho công dân Việt Nam và người nước ngoài đang sinh sống và làm việc trên lãnh thổ Việt Nam khi các nhân quyền của họ bị xâm phạm;

- Hợp tác quốc tế trong việc bảo vệ nhân quyền.

UBNQ Việt Nam sẽ hợp tác chặt chẽ với Liên minh Dân chủ Nhân quyền Việt Nam, Khối 8406, Công đoàn độc lập Việt Nam, Hội đoàn kết Công Nông và cùng với các chính đảng khác trong việc bảo vệ nhân quyền.

Chúng tôi cùng nhau kêu gọi các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế, chính phủ các nước, nhân dân yêu chuộng tự do, hoà bình và công lý trên toàn thế giới, người Việt Nam trong nước và hải ngoại hãy ủng hộ và yểm trợ cho Uỷ ban Nhân quyền Việt Nam.

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2006

Thay mặt Uỷ ban Nhân quyền Việt Nam

Ban điều hành lâm thời

Phạm Văn Trội
Nguyễn Phương Anh
Dương Văn Dương


Các uỷ viên:
1/ Bạch Ngọc Dương
2/ Nguyễn Phương Anh
3/ Bùi Minh Thanh
4/ Trần Khải Thanh Thuỷ
5/ Dương Văn Dương
6/ Phạm Văn Trội
7/ Trần Đình Nguyên

Địa chỉ liên hệ: P.O Box 648 Bưu điện Bờ hồ Hà Nội, Việt Nam
Tel: 84-984876163 Email: humanrightsvn@gmail.com