MẠNG LIÊN KẾT:

RADIO:
World Khmer Radio
VOKK Radio
RFA Khmer
VOA Khmer
RFI Radio France
SBK Radio 105 FM

KHMER NEWS WEBSITES
Khmer Kampuchea-Krom Federation
Prey Nokor News
KI-Media
Mọi thông tin xin liên
lạc email dưới đây: info@Khmerland.org
Dân Tộc Tự Quyết - Dân Quyền Tự Do -
Dân Sinh Hạnh Phúc
KHMERLAND
Khmer-Krom Production " Youn Đăm Tea-Ong "

Người Việt đem người Khmer-Krom chôn sống và dùng cái chão kê lên 3 cái đầu, rồi đốt lữa lên để nấu nước trà cho Ông lớn của tụi nó uống. “Thật là giả man & vô nhân đạo.
KHMER-KROM KARAOKE và âm nhạc bằng Khmer ngữ
Bấm trên đây để trở lại Trang đầu...