Dân Tộc Tự Quyết - Dân Quyền Tự Do -
Dân Sinh Hạnh Phúc
KHMERLAND
MẠNG LIÊN KẾT:

RADIO:
World Khmer Radio
VOKK Radio
RFA Khmer
VOA Khmer
RFI Radio France
SBK Radio 105 FM

KHMER NEWS WEBSITES
Khmer Kampuchea-Krom Federation
Prey Nokor News
KI-Media
Mọi thông tin xin liên
lạc email dưới đây: info@Khmerland.org
                              THE KHMER-KROM JOURNEY TO SELF-DETERMINATION
                               (Con Đường Dẫn Đến Quyền Tự Quyết Của Khmer-Krom)

Là tựa đề cuốn sách bằng Anh ngữ do KKF xuất bản vào ngày16 tháng 01 năm 2010. Sách dầy 338 trang. Nội dung cuốn sách nói về lịch sử, địa lý, văn hóa, dân tộc, tổ chưc KKF, và những đau thương tan tốc song song với âm mưu đồng hóa Khmer-Krom mà CSVN đang âm thầm khai triển. Cuốn sách nầy do Ông Marino Busdachin Tổng Thư Ký của UNPO (Unrepresented Nation and People Organization ) viết lời phi lộ, cùng với nhiều bài viết của các nhà nghiên cứu chuyên về nhân quyền, sắc tộc quyền như:

Luật Sư Mahdev Mohan, Luật Sư Quốc Tế, đang thụ lý hồ sơ Khmer-Krom tại toà án xử Khmer Đỏ tại Phnom-Penh, Campuchea.

Tiến Sĩ  Ciorciari,John D. Giáo Sư trường đại họcMichigan,

Tiến Sĩ Cooper, Joshua Giãng Viên về luật nhân quyền quốc tế tại đại học Hawaii, đồng thời cũng là Giãng Viên tại Trung Tâm Huấn Luyện Quốc Tế Chuyên Dại Về Hòa Bình và Nhân Quyền tại Geneva, Thụy Sĩ, Tiến Sĩ Harris, Ian Giáo Sư trường đại học Cumbria, Anh Quốc

Bác Sĩ Reicherter, Daryn Giáo Sư đai học Stanford,

Tiến Sĩ Shin, Heisoo Giáo Sư đại học Ewha Womans, Hán Thành, Nam Triều Tiên, cựu Chuyên Gia về Công Ước Bài Trừ Nạn Kỳ Thị Phụ Nử của Liên Hiệp Quốc (2001-2008 ).

Ang, Chanrith, Giám Đốc Trung Tâm Nhân Quyền Khmer Kampuchea Krom tại Kampuchea.

4/ Từ ngày 17 đến ngày 23 tháng giêng năm 2010, một phái đoàn cao cấp của KKF gồm có các Ông Châu Riếp Chủ Tịch Hội Đồng Nhân Sĩ, Ông Thạch N Thạch Chủ Tịch Ban Điều Hành, Ông Châu Serey Giám Đốc Tài Chánh,  Ông Châu Kun Chủ Tịch Phân Ban KKF tại Arizona, Ông Châu Moni Trưởng Ban Thanh Niên KKF, Ông Thạch Toan Trưởng Vùng Tây-Hoa Kỳ. đã đến hoạt động tại các thành phố phía bắc của tiểu bang California như Stockton, San Jose.

Phái đoàn đã trình bài vói đồng bào về những thành quả mà KKF đã gặt hái được trong thời gian qua, và kế hoạch hoạt động cho năm tới. Một số vấn đề liên quang đến KKF nói riêng và Khmer-Krom nói chung cũng được đưa ra thảo luận cùng đồng bào..

5/ Ông Prak Sereivuth Phó Chủ Tịch Ban Chấp Hành KKF, đã đến thành phố Mobil, tiểu bang Alabama vào ngày 30 và 31 tháng Giêng năm 2010 theo lời mời của đồng bào Khmer và Khmer-Krom tại thành phố nầy. Hơn 100 đồng bào đã đến tham dự buổi thuyết trình của Ông Prak sereivuth về đề tài Quốc Tế Vận, và những cường quốc có ảnh hưởng đến tình hình chính trị tại Đông Dương như Hoa Kỳ, Liên Hiệp Âu Châu và Trung Quốc." Ôn hòa và bất bạo động là hình thức đấu tranh của đa số các dân tộc bãn địa của thế kỳ 21. KKF cũng sẽ áp dụng hình thức đấu tranh nầy. Không thế lực nào có thể cản nổi ý muốn và quyết tâm của một dân tộc". Đó là lời khẳn định cùa Ông Prak Sereivuth.


<<< Trở lại trang đầu
<<< Trở lại trang đầu